Uluslararası Evden Eve Nakliyat

Uluslararası Evden Eve Nakliyat

Uluslararası Evden Eve Nakliyat

Uluslararası evden eve nakliyat ana başlığını, esas itibari ile, ticari nitelikte yüklerle, taşınan kişilerin taşınmasından kaynaklı naklini gerçekleştirdiği, 2.el (kullanılmış) kişisel eşyalar & ev eşyaları olarak iki ayrı başlık altında incelemek daha doğru olacaktır. Zira işleyiş, prosedür  ve özellikle de gümrük mevzuatı birbirinden farklı iki taşıma türü söz konusudur.

1.Ticari ürünler:

Türkiye’den çıkışının yapılabilinmesi için, ihracat evraklarının ve çıkış beyannamesinin hazırlanması gereken ve nihai varış ülkesinde (Avrupa Birliği toprakları için),mal bedeli ve tasıma bedeli toplamının %19 u kadar tutarda KDV ücretlendirmesine tabi ticari nitelikte ürünlerdir.

Bu ürünlerin alıcısı firma olabileceği gibi, şahıs da olabilir. Gümrük masrafları ve yasal mevzuat açısından alıcının şahıs veya firma olması bir farklılık göstermez.

Ticari nitelikte ürünler için Türkiye’de gümrük hizmeti, ürünün adreste adrese nakli ve ürün sahibi firma veya kişinin talep etmesi durumunda, Avrupa Birliği topraklarında gümrüğe KDV ödemesi ve gümrük işlemleri için de hizmet verebilmekteyiz.

Türkiye – Avrupa Birliği hattında, yasada belirlenmiş ve ticareti serbest olan ürünler yanında, ticareti yasak olan ürünler ve özel izne bağlı ürünler de sözkonusudur. Uluslararası evden eve nakliyat kadar önemli diğer bir husus,nakli planlanan ürünün yasada belirtilmiş olan bu ayrımlara dikkat edilmesi gerekliliğidir. Transakyel Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti.’nin uzman gümrük kadrosu,bu konuda optimum yönlendirme ve ücretsiz danışmanlık servisi sağlamaktadır.

Zati Eşyalar

     Kişilerin taşınmasından kaynaklı nakli yapılan ve kişisel kullanılmış eşya ile ev eşyalarından ibaret, literatürde ‘’zati eşya’’ olarak adlandırılan ve mevzuat gereği, kişinin Avrupa Birliği topraklarına ‘’permi hakki’’ yasasından hareketle, bir defaya mahsus naklini yapabildiği ürünlerdir.

Ticari ürünlere oranla daha detaylı bir gümrük mevzuatı ve prosedürüne dâhil olan zati eşyalar, yasada belirtilen şartların sağlanması durumunda, varış gümrüğünde KDV den muaf olarak işlem görürler.

Türkiye – Avrupa Birliği ülkeleri hattı için KDV muafiyeti şartları aşağıdaki gibidir:

  1.Eşyanın sahibi kişinin, geriye donuk 5 yıl içinde, mil.250 gün Türkiye’de ikamet etmiş olması ve Türkiye’de ikametinin devam ediyor olması durumunda ilçe nüfus müdürlüklerinden temin edilebilen ‘’ikametgâh belgesi’’ ve/veya eşya sahibi kişi adına düzenlenmiş olan ‘’kira kontratı’’

2.Taşınmadan kaynaklı Türkiye’de oturumun iptal edilmiş olması durumunda, Türkiye’de adresinde ikamet etmiyor olduğunu gösterir, ilçe nüfus müdürlüklerinden temin edilebilen ‘’ikametgâh nakil belgesi’’.

   3.Eşyanın nihai varış yeri olan ülkenin, oturumuna veya vatandaşlığına sahip olunması.

( Eşyanın ilgili ülke gümrüğüne varışı esnasında,kişinin o ülke oturumu sözkonusu değilse,gümrükle yapılan görüşme neticesinde,makul sürede oturum alınacağı teyidi verilebilirse, KDV siz geçiş mümkün olabilmekte veya gümrüğe ödenen KDV ücretinin,oturumun tedarik edilmesi sonrasında, iadesi talep edilebilmektedir)

4.Eşya sahibi kişinin, nihai varış ülkesine ilk gidişinin gerçekleşiyor olması veya 1 yıldan fazla süredir o ülkede ikamet ediyor olunması.

İlgili yasal şartların sağlanamaması durumunda gümrük belirlenmiş olan mal bedeli üzerinden %19 KDV ücretini ve ort.200.- euro gümrük işlem bedelini tahsil yoluna gider.

İlgili yasal şartların sağlanabilmesi durumunda,CMR Konvansiyonu gereği ‘’permi hakki’’ndan doğan yasal hak ile gümrük her kişi için bir defaya mahsus olmak üzere, KDV den muaf olunur.

İster, zati eşya olsun, isterse ticari yük, uluslararası evden eve nakliyat, birikim, tecrübe ve profesyonel bir ekip çalışması gerektiren, bütünleşmiş bir servistir. Gelin bu karmaşık gibi görünün süreçleri bize teslim edin ve 30 yıllık sektör tecrübemizden siz de faydalanın.

WhatsApp chat
Hemen Ara / Call Now