Türkiye’den Almanya’ya Taşınmak

Türkiye’den Almanya’ya Taşınmak

Türkiye’den Almanya’ya Taşınmak

Türkiye’den Almanya’ya Taşınmak, kavramın içeriği itibari ile,Türkiye’de bulunan kullanılmış kişisel eşyalar ile ev eşyalarının gümrük işlemleri ile birlikte, iki ülke arasında naklini içermektedir.

Bu bakımdan, Türkiye’den tedarik edilen ve faturası olan, ticari nitelikte ihracat yükleri ile karıştırılmaması gerekir.

Farklı bir makalede, Türkiye’den tedarik edilen, her türlü ticari yükün tüm işlemleri ile ilgili detaylı işleyiş, ayrıca izah edilecektir.

Türkiye’den Almanya’ya taşınma esnasında, oluşacak ücretler, eşyanın teslim alınacağı şehir, Almanya’da teslimatın yapılacağı şehir,

eşyanın hacmi ve niteliği ile,adresten adrese nakil dışında talep edilecek ekstra servisler gibi birçok etkene bağlı olarak değişiklik

göstermektedir.

Bunların dışında,ikinci el eşyaların varış ülkesi olan Almanya’da,KDV ücretlendirmesinden muaf olmasını sağlayacak,gümrüğün

talebi olan bazı şartların da sağlanması gerekir.Varış ülkesinde KDV den istisna olarak ev eşyası nakletmenin şartları aşağıdaki gibidir :

 

1.Eşyanın sahibi kişinin, geriye donuk 5 yıl içinde, min.250 gün Türkiye’de ikamet etmiş olması ve Türkiye’de ikametinin devam ediyor olması durumunda ilce nüfus müdürlüklerinden temin edilebilen ‘’ikametgah belgesi’’ ve/veya eşya

sahibi kişi adına düzenlenmiş olan ‘’kira kontratı’’ 

 

2.Taşınmadan kaynaklı Türkiye’de oturumun iptal edilmiş olması durumunda,Türkiye’de adresinde ikamet etmiyor olduğunu gösterir,ilçe nüfus müdürlüklerinden temin edilebilen ‘’ikametgah nakil belgesi’’.

 

3.Eşyanın nihai varış yeri olan ülkenin,oturumuna veya vatandaşlığına sahip olunması.

   ( Eşyanın ilgili ülke gümrüğüne varışı esnasında,kişinin o ülke oturumu sözkonusu değilse,gümrükle yapılan görüşme neticesinde, makul surede oturum alınacağı teyidi verilebilirse,KDV siz geçiş mümkün olabilmekte veya gümrüğe ödenen KDV ücretinin,oturumun tedarik edilmesi sonrasında,iadesi talep edilebilmektedir)

 

4.Eşya sahibi kişinin,nihai varış ülkesine ilk gidişinin gerçekleşiyor olması veya 1 yıldan fazla süredir o ülkede ikamet ediyor olunması.

 

Gerekli şartların sağlanamaması durumunda,ilgili gümrük,belirlenmiş olan mal bedeli üzerinden %19 KDV ücretini ve ort.200.- euro gümrük

işlem bedelini tahsil yoluna gider.

İlgili yasal şartların sağlanabilmesi durumunda,CMR Konvansiyonu gereği ‘’permi hakki’’ndan doğan yasal hak ile,gümrük her kişi için

sadece bir defaya mahsus olmak üzere,KDV den de muaf olarak işlem yapar.

Resmi evrak üzerinde adı geçecek kişinin hazırlaması gereken evraklar şunlardır :

 

Türkiye’den Almanya’ya Taşınma Fiyatları

1.Eşya listesi

    (Tarafınıza örnek bir eşya listesi iletilecektir.Listeyi hazırlamanızda tarafınıza yardımcı olacağız.)
2.İkametgah belgesi ve/veya ikametgah nakil belgesi

    (Bulunduğunuz ilçenin Nüfus Müdürlüğünden / Yurt dışında ise Konsolosluktan alabilirsiniz)
3.Pasaport Fotokopisi (Pasaportun 1-2-3-4 ve son nüfus bilgileri olan sayfasından)
4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (önlü arkalı)
5.Gideceğiniz Ülkenin Oturum Müsaadesi yada İş sözleşmesi

6.Gümrükleme için NOTER taktikli vekaletname (Vekaletname matbu bir form olup,tarafınıza e-mail ile iletilecektir.)

   (Eşya sahibi yurtdışında ise ve evraklar yurtdışından hazırlanacaksa konsolosluk tasdikli olacak. )

 

Transakyel Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi olarak,Türkiye’den Almanya’ya taşınan her türlü eşya için,ambalajlama-demontaj,

adresten adrese nakil,her iki ülke gümrük işlemleri,varış adresinde eve teslimat da dahil olmak üzere,A dan Z ye tüm taleplerde,konusunda

uzman profesyonel ekiplerimizle hizmet vermekteyiz..

WhatsApp chat
Hemen Ara / Call Now